Senarai Bayaran Bulanan Sharp TV

 

LATEST UPDATE MAC-APRIL 2018

4K Ultra HD TV

SHARP LC-50UA440X 50˝ 4K UHD SMART LED TV   

6 Bulan – RM 464/Bulanan
12 Bulan – RM 248/Bulanan
18 Bulan – RM 176/Bulanan
24 Bulan – RM 140/Bulanan
30 Bulan – RM 119/Bulanan
36 Bulan – RM 104/Bulanan

SHARP LC-60UA440X 60˝ 4K UHD SMART LED TV  

6 Bulan – RM 762/Bulanan
12 Bulan – RM 405/Bulanan
18 Bulan – RM 285/Bulanan
24 Bulan – RM 226/Bulanan
30 Bulan – RM 190/Bulanan
36 Bulan – RM 166/Bulanan

SHARP LC-65UA330X 65˝ 4K UHD LED TV   

6 Bulan – RM 886/Bulanan
12 Bulan – RM 471/Bulanan
18 Bulan – RM 332/Bulanan
24 Bulan – RM 263/Bulanan
30 Bulan – RM 221/Bulanan
36 Bulan – RM 193/Bulanan

Smart TV

SHARP LC-50UA440X 50˝ 4K UHD SMART LED TV  

6 Bulan – RM 464/Bulanan
12 Bulan – RM 248/Bulanan
18 Bulan – RM 176/Bulanan
24 Bulan – RM 140/Bulanan
30 Bulan – RM 119/Bulanan
36 Bulan – RM 104/Bulanan

SHARP LC-60LE380X 60˝ FULL HD SMART LED TV    

6 Bulan – RM 584/Bulanan
12 Bulan – RM 310/Bulanan
18 Bulan – RM 219/Bulanan
24 Bulan – RM 173/Bulanan
30 Bulan – RM 146/Bulanan
36 Bulan – RM 128/Bulanan

SHARP LC-60UA440X 60˝ 4K UHD SMART LED TV   

6 Bulan – RM 762/Bulanan
12 Bulan – RM 405/Bulanan
18 Bulan – RM 285/Bulanan
24 Bulan – RM 226/Bulanan
30 Bulan – RM 190/Bulanan
36 Bulan – RM 166/Bulanan

LED & LCD TV

SHARP LC-24LE150M 24˝ HD-READY LED TV    

6 Bulan – RM 159/Bulanan
12 Bulan – RM 85/Bulanan
18 Bulan – RM 61/Bulanan
24 Bulan – RM 48/Bulanan

SHARP LC-40LE280X 40˝ FHD LED TV  

6 Bulan – RM 276/Bulanan
12 Bulan – RM 147/Bulanan
18 Bulan – RM 105/Bulanan
24 Bulan – RM 83/Bulanan
30 Bulan – RM 71/Bulanan
36 Bulan – RM 62/Bulanan

SHARP LC-50LE275X 50˝ FULL HD LED TV   

6 Bulan – RM 374/Bulanan
12 Bulan – RM 200/Bulanan
18 Bulan – RM 142/Bulanan
24 Bulan – RM 113/Bulanan
30 Bulan – RM 96/Bulanan
36 Bulan – RM 84/Bulanan

SHARP LC-60LE380X 60˝ FULL HD SMART LED TV   

6 Bulan – RM 584/Bulanan
12 Bulan – RM 310/Bulanan
18 Bulan – RM 219/Bulanan
24 Bulan – RM 173/Bulanan
30 Bulan – RM 146Bulanan
36 Bulan – RM 128/Bulanan

SHARP LC-65LE275X 65˝ FULL HD LED TV   

6 Bulan – RM 780/Bulanan
12 Bulan – RM 414/Bulanan
18 Bulan – RM 292/Bulanan
24 Bulan – RM 231/Bulanan
30 Bulan – RM 195/Bulanan
36 Bulan – RM 170/Bulanan

SHARP LC-65UA330X 65˝ 4K UHD LED TV   

6 Bulan – RM 886/Bulanan
12 Bulan – RM 471/Bulanan
18 Bulan – RM 332/Bulanan
24 Bulan – RM 263/Bulanan
30 Bulan – RM 221/Bulanan
36 Bulan – RM 193/Bulanan

SHARP LC-65UE630X 65˝ 4K ANDROID LED TV  

6 Bulan – RM 1100/Bulanan
12 Bulan – RM 584/Bulanan
18 Bulan – RM 412/Bulanan
24 Bulan – RM 326/Bulanan
30 Bulan – RM 274/Bulanan
36 Bulan – RM 240/Bulanan

SHARP LC-80XU930X 80˝ 8K-EQUIVALENT ANDROID LED TV      

6 Bulan – RM 4447/Bulanan
12 Bulan – RM 2332/Bulanan
18 Bulan – RM 1626/Bulanan
24 Bulan – RM 1274/Bulanan
30 Bulan – RM 1062/Bulanan
36 Bulan – RM 921/Bulanan