Senarai Harga Bulanan

Senarai Bayaran Bulanan Haeir TV

 

LATEST UPDATE OKTOBER – NOVEMBER 2018

Haier LE49F1000U 49″ 4K UHD Digital TV

6 Bulan – RM 500/Bulanan
12 Bulan – RM 267/Bulanan
18 Bulan – RM 190/Bulanan
24 Bulan – RM 151/Bulanan
30 Bulan – RM 128/Bulanan
36 Bulan – RM 112/Bulanan

Haier LE50U6600U 50“ 4K UHD Android Smart Led TV

6 Bulan – RM 581/Bulanan
12 Bulan – RM 308/Bulanan
18 Bulan – RM 218/Bulanan
24 Bulan – RM 172/Bulanan
30 Bulan – RM 145/Bulanan
36 Bulan – RM 127/Bulanan

HAIER 55″LE55U6500U SMART UHD LED TV GOLD SERIES 

6 Bulan – RM 1020/Bulanan
12 Bulan – RM 541/Bulanan
18 Bulan – RM 382/Bulanan
24 Bulan – RM 302/Bulanan
30 Bulan – RM 254/Bulanan
36 Bulan – RM 223/Bulanan

Haier 49″ LE49F1000U 4K UHD LED TV

6 Bulan – RM 401/Bulanan
12 Bulan – RM 215/Bulanan
18 Bulan – RM 152/Bulanan
24 Bulan – RM 121/Bulanan
30 Bulan – RM 103/Bulanan
36 Bulan – RM 90/Bulanan

Haier 55″ LE55F1000U 4K UHD LED TV

6 Bulan – RM 509/Bulanan
12 Bulan – RM 272/Bulanan
18 Bulan – RM 193/Bulanan
24 Bulan – RM 154/Bulanan
30 Bulan – RM 130/Bulanan
36 Bulan – RM 114/Bulanan

Curved TV

Haier 55” 4K Curved Ultra High Defination Led- LE55Q9000U

6 Bulan – RM 718/Bulanan
12 Bulan – RM 381/Bulanan
18 Bulan – RM 269/Bulanan
24 Bulan – RM 213/Bulanan
30 Bulan – RM 179/Bulanan
36 Bulan – RM  157/Bulanan

LED & LCD TV

HAIER 32″ HD LED TV LE32B8000

6 Bulan – RM 258/Bulanan
12 Bulan – RM 138/Bulanan
18 Bulan – RM 98/Bulanan
24 Bulan – RM 78/Bulanan
30 Bulan – RM 66/Bulanan
36 Bulan – RM 58/Bulanan

Haier 32″ LED TV LE32B9100T

6 Bulan – RM 274/Bulanan
12 Bulan – RM 147/Bulanan
18 Bulan – RM 104/Bulanan
24 Bulan – RM 83/Bulanan
30 Bulan – RM 70/Bulanan
36 Bulan – RM 62/Bulanan

HAIER 40″ FULL HD LED TV LE40B800

6 Bulan – RM 347/Bulanan
12 Bulan – RM 186/Bulanan
18 Bulan – RM 132/Bulanan
24 Bulan – RM 105/Bulanan
30 Bulan – RM 89/Bulanan
36 Bulan – RM 78/Bulanan

Haier LE42B9000 42″ Full HD LED TV

6 Bulan – RM 365/Bulanan
12 Bulan – RM 195/Bulanan
18 Bulan – RM 139/Bulanan
24 Bulan – RM 110/Bulanan
30 Bulan – RM 93/Bulanan
36 Bulan – RM 82/Bulanan

Haier 43 inch Full HD 1080p LED TV LE43B9100

6 Bulan – RM 329/Bulanan
12 Bulan – RM 176/Bulanan
18 Bulan – RM 125/Bulanan
24 Bulan – RM 100/Bulanan
30 Bulan – RM 84/Bulanan
36 Bulan – RM 74/Bulanan

 Haier 55″ Full HD USB Movie LED TV LE55M600

6 Bulan – RM 718/Bulanan
12 Bulan – RM 381/Bulanan
18 Bulan – RM 269/Bulanan
24 Bulan – RM 213/Bulanan
30 Bulan – RM 179/Bulanan
36 Bulan – RM 157/Bulanan

 

 

WhatsApp chat